Reglement Zout

WEDSTRIJDREGLEMENT "ZOUT"   H.S.V. DE KRUISWEEL

Zout water algemeen: 
Vissen op aantal en lengte, gevangen geldig vanaf 10 cm.
Begin en einde van de wedstrijd wordt aangegeven door een signaal.
Eerste wedstrijd uitloten, daarna schuift men iedere wedstrijd een vooraf bepaald aantal nummers op.
Men krijgt per wedstrijd punten voor zowel lengte als voor aantal.
Degene met een laagste totaal aantal punten voor  aantal en lengte is de winnaar.
Bij gelijk aantal punten is eerst aantal bepalend, en vervolgens de lengte.
Is de score dan nog gelijk, dan krijgt men een gelijke uitslag.
Bij een gelijke score, krijgt de eerst volgende, de score die men normaal ook zou krijgen.
(bijvoorbeeld 1e – 2e – 3e – 3e – 5e – 6e – enz )
Wanneer men geen vis heeft gevangen, krijgt men 5 punten meer dan de laatste die wel vis heeft
Heeft niemand vis gevangen, dan krijgt iedereen 5 wedstrijdpunten.
Indien niet aanwezig, of minder dan 1.5 uur gevist, dan geen score
Er worden 6 wedstrijden gevist, waarvan de beste 4 tellen.
Indien iemand minder dan 4 wedstrijden gevist heeft, dan sluit men aan achter de laatste plaats van degene die 4 of meer keer hebben gevist ( ongeacht het aantal punten)
Bij gelijke stand van de 4 beste wedstrijden wordt de einduitslag ook volgens bovenstaande manier bepaald .
Wanneer er dan nog een gelijke stand is, wordt er geloot.
Op zout water mag men een beaasde onderlijn met maximaal 3 haken in gereedheid hebben.
Losse, binnengedraaide onderlijnen met vis zijn niet geldig. Zachte krab mag niet worden gebruikt als aas, ondermaatse vis mag men direct ter meting aanbieden, waarna de vis direct ter plaatse wordt terug gezet.
Voor het algemeen kampioenschap tellen de beste 4 zout- en de beste 4 zoetwaterwedstrijden.
Voor zowel zout als zoet is er een aparte prijzen tafel.
Iedereen die drie of meerdere keren heeft mee gevist heeft prijs.
Tevens is er een prijs voor de grootste, de meeste cm en aantal gevangen vis gemeten over alle wedstrijden. 

Heeft met klachten dan kan men deze ter plaatse indienen bij de wedstrijdleiding.
Naderhand worden geen klachten meer in behandeling genomen.
Houd de natuur en uw visparcours schoon en laat geen rommel achter.
De vereniging, bestuur en wedstrijdleiding stellen zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor beschadigingen, vernielingen en dergelijke, aan eigendommen van deelnemers aan concoursen, noch voor schade aangebracht aan of door derden.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding en/of bestuur.
Reglement ingaande: 24 januari 2023               Goede vangst!
Bestuur en wedstrijdleiding H.S.V. De Kruisweel