Nieuwsbrief 1

HSV DE KRUISWEEL  
Aan: alle leden
0165-549512
E-mail: info@dekruisweel.nlFebruari/Maart 2016
Beste Leden,
Betreft: Informatiebrief nr. 1-2016
.
•Op 5 maart a.s. organiseren we weer de welbekende voorjaarsbingo. Dit in Dorpshuis Siemburg en wel om 19.45 uur. Natuurlijk hebben we weer mooie prijzen. In de laatste ronde hebben we weer een hoofdprijs van 50 euro. De tweede bingo is dit jaar op 22 oktober.
•De prijsuitreiking is dit jaar op 19 november. Noteer ook deze datum alvast in uw agenda.
•De bootjes gaan weer het water in en dat doen we op 2 april a.s. om 9.00 uur ’s ochtends. Vele handen maken licht werk!! Indien het weer tegen zit kunt u contact opnemen met Henk Palings, telefoonnummer 0167-532033 of 06 27254193..Volgens het reglement mogen er na 1 april geen bootjes meer in de wei liggen!! Het bestuur verzoekt u om zelf in de gaten te houden of uw boot onder water ligt en dit dan zo snel mogelijk op te lossen. Contact: Henk Palings, zie boven.
•Vispassen zijn af te halen bij R.Wezenbeek, West Zandberg 38, telefoon 0167-532805. Wij verzoeken U dit vóór 1 mei a.s. te doen. Als er later een nieuwe pas moet worden aangevraagd dan betaalt u € 5,- administratiekosten. Vispassen voor nieuwe leden zijn altijd te bestellen via Vispas online, via Peory in Steenbergen, Dierenspeciaalzaak Lady in Dinteloord, Megafish in Roosendaal en natuurlijk bij de familie Wezenbeek. Indien u een automatisch incasso afgeeft wordt de Vispas bij u bezorgd. Wij maken u er verder op attent dat u altijd lid blijft van de vereniging tot u schriftelijk opzegt. Wanneer u uw vispas niet afhaalt dan blijft u tot opzegging toch contributieplichtig. Onze verenging kent steunleden die géén Vispas krijgen. Zij betalen 10.- euro bijdrage.
•Als u volgend jaar het dikke boekje met viswateren nog wil dan moet u de kaart bij u vispas terugsturen naar Sportvisserij Nederland. Zoniet, dan ontvangt u geen boekje meer.
•Voor informatie ziet de website. www.dekruisweel. nl en facebook.com/dekruisweel.
•U heeft ongetwijfeld gezien dat er aan het Hanengevecht weer 2 stoepen zijn aangelegd, achter ons parcours. Het zijn zgn. natuurbeleving visstoepen. Ga eens een kijkje nemen.
•Op 26 juni a.s. is weer onze fietstocht. Dat is dit keer weer op zondag.
•Het Ibannummer van de club is: NL54RABO0126390762. Wij verzoeken u dit te gebruiken bij betalingen.
•De eerste wedstrijden op het buitenwater zijn op 13 maart van 9.00-13.00 en 10 april van 8.30 tot 12.30 uur, beiden aan de Baaijweg in Westkapelle,, Gelet op de vakken wordt er gewerkt met VOORINSCHRIJVING. Geeft u op bij Johan van Loon, tel. 0167-532640 of Rini Wezenbeek, 0167-532805.
•Binnenwater: 3 april en 1 mei van 8-11 uur aan het Bovensas. Koppelwedstrijd 24 april van 8.00-11.00 u.
•Kamp. Steenbergen zout: 16 april van 10.30-12.30 uur in Bath. Binnenwater 11 juni van 8.30-12 aan de middenvest in Steenbergen.
•Grote Open wedstrijd(voorheen Delta): 17 september aan het Bovensas, wedstrijdparcours.
•Graag uw nieuwe of gewijzigde e-mailadres opgeven en stuurt u een mail naar rienluijks@dekruisweel.nl
•Heeft u een rekening bij de Rabo Roosendaal-Woensdrecht en bent u nog geen lid van die bank, wordt het dan gratis voor 1 maart a.s. U kunt dan in april meestemmen voor verdeling gelden Clubkasactie voor De Kruisweel.
•Grote bootvissen: 19 maart van 8.00 tot 16.00 uur met de Eendracht uit Bruinisse.
•Er zijn enkele wedstrijden aangepast. Zie voor juiste data onze website.

Beknopt verslag algemene ledenvergadering van 21 jan. jl. Aanwezig 23 leden, incl. bestuur.
De voorzitter geeft aan dat het opnieuw een goed jaar is geweest voor de verening.. Vervolgens worden het verslag van de vorige vergadering, jaarverslag en verslag penningmeester goedgekeurd. Henk Nijssen treedt toe tot de kascommissie. Het bestuur zoekt een nieuwe penningmeester aangezien Peter over 1 jaar gaat stoppen. De voorzitter legt de voortgang van het beleidsplan uit. Bij de bestuursverkiezing worden Henk Palings, Paul Suijkerbuijk en Rien Luijks bij acclamatie herkozen, de laatste ook in functie van voorzitter. Het haventje moet weer wat worden opgeknapt. Verder wordt er gezocht naar een plaats voor het dorpsbos met evt. vijver. De doorstroming van de jeugd moet volgend jaar beter, aldus de voorzitter. De contributie blijft ongewijzigd. Johan geeft aan dat we ook dit jaar weer mee doen met de clubwedstrijden Jeanne en Rien nemen het jeugdprogramma door. Nieuw is dat er wordt meegedaan met de selectiewedstrijden samen met GVV uit Hoeven en Bliekske uit Oud Gastel. Ook zijn er weer bootjeswedstrijden met jeugd. Het reglement bootjes wordt op verzoek van Henk Nijssen aangepast en er komt een bordje om fietsers te attenderen op uitstekende hengels. Het parcours voor de bootjesconcoursen wordt op verzoek uitgebreid. Bij slecht weer bepaalt de wedstrijdcommissie of de wedstrijd door gaat.
Over 2 jaar bestaan we 50 jaar. Henk Nijssen doet mee in de feestcommissie. Graag ideeën aandragen. De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. Het bestuur.