Reglement DWC

reglement DWC wedstrijden. 2022o Er wordt gevist met 1 hengel. hengeltype is vrij. (wisselen is toegestaan)
o Meerdere hengels voorhanden hebben is toegestaan.
o Iedere wedstrijddag wordt er opnieuw uitgeloot
o Er wordt gevist op gewicht. Puntentelling volgens hoogste gewicht.
o Het hoogste gewicht krijgt 1punt enz.
o Inschrijven en uitloten 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd
o Vissen van 8.30 tot/met 11.30. beginsignaal en eindsignaal. Door onvoorziene omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.
o Er kan van het wedstrijdwater worden afgeweken indien hier noodzaak voor bestaat.
o Aal, snoek en snoekbaars worden niet gewogen voor de uitslag.
o Er worden 3 series van 4 wedstrijden gevist waarvan 3 afvallers naar keuze
o 9 van de 12 geviste wedstrijden tellen mee voor de einduitslag.
o Bij gelijke eindstand over 9 wedstrijden gaat hoogste gewicht voor.
o Indien geen vis is aantal deelnemers + 1 punt
o Indien afwezig is aantal deelnemers + 5 punten
o rode maden , kleurstoffen en vers de vase is als aas en in het voer verboden. Aardappel is als slechts aas toegestaan.
Vastgesteld in de ALV d.d. 8 maart 2022.