Nieuwsbrief 2 - 2017

Secr. Beryldijk 132
4706 ED Roosendaal
06 57447453e-mail: info@dekruisweel.nlApril/Mei- 2017
Beste Leden,
Betreft: Informatiebrief nr. 2-april/mei 2017.

•Onze tweede bingo is dit jaar op 14 oktober bij zaal Koch in de Molenstraat.De eerste was een groot succes. Dus reserveer allen weer deze datum om gezellig met ons te bingoën. Aanvang 19.45 uur.
•De prijsuitreiking is op 18 november ook in zaal Koch.
•Vispassen kunt U afhalen bij Rini en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38, tel. 0167-532805. WIJ VERZOEKEN U DRINGEND OM UW VISPAS VÓÓR 1 JUNI A.S. AF TE HALEN. Wanneer u toch later komt dan betaalt u 5,00 euro extra aan administratiekosten. U kunt de contributie overmaken op rekeningnummer NL54RABO0126390762 t.n.v. HSV De Kruisweel. Natuurlijk kunt u ook altijd een automatische incasso invullen voor uw eigen gemak.

•Wist u dat:
•Op 20 mei a.s. onze jeugd deelneemt aan de selectiewedstrijd voor het federatief kampioenschap en deze in Oud Gastel wordt gehouden; er altijd nog wat hulp gewenst is.
•het voor ons gemakkelijk is om deze brief per e-mail te versturen. Geef daarom uw e-mail adres op bij rienluijks@dekruisweel.nl als u dit nog niet hebt gedaan;
•Er veel email adressen verkeerd zijn of oud. Geef daarom u nieuwe/goede e-mailadres door.;
•Er op Hemelvaartsdag 25 mei een open wedstrijd is aan de Vliet, georganiseerd door HSV Het Schietertje;
•Het mogelijk is dat uw familie vrienden, kennissen een vispas online kunnen bestellen: zie hiervoor ook
• www.dekruisweel.mijnhengelsportvereniging.nl/lidmaatschap.
•Bij de bootjeswedstrijden een grote bak of emmer verplicht is voor het welzijn van de vis,
•Wij een nieuwe website hebben die er eg mooi uitziet. Zie:www.dekruisweel.nl/mijnhengelsportvereniging.
•De Rabo clubkasactie voor onze vereniging 244,50 euro heeft opgebracht en wij u danken voor de steun!!!
•De invalidensteiger in de Brugweg verzakt en wij daar met de aannemer over in gesprek zijn;
•Wij op 23 september gaan forellen bij Lenaerts in Achtmaal. Wij dat dit keer samen met GVV doen.
•Wij een vliegvisdag willen gaan organiseren en wij u verzoeken zich hiervoor aan te melden bij het secretariaat, rienluijks@dekruisweel.nl en wel voor 1 juli a.s Bij voldoende animo zullen wij een datum gaan prikken.
•U de datum 24 februari 2018 moet vrijhouden omdat wij dan ons 50 jarig jubileum gaan vieren. U hoort daar nog meer over.

Bericht aan alle BOTENBEZITTERS: wij wijzen u nogmaals attent op het navolgende:
-u mag zich niet in de haven en op het water bevinden tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst.Debootjes dienen deugdelijk aan de kant te worden vastgemaakt. Er mogen geen ijzeren paaltjes, roosters, etc. in het gras of in het looppad worden geslagen i.v.m. maaiwerkzaamheden;
-de boten mogen alleen op de aangegeven plaats (achteraan) in en uit het water worden gehaald en dus niet overal waar men het goeddunkt. Wees zuinig op onze nieuw aanlegplaatsen!!!
-Bootbezitters worden verzocht hun juiste telefoonnr en e-mailadres op te geven bij hecadamipalings@home.nl.

Wedstrijden:
-Op 16 september a.s. houdt onze vereniging weer een Open wedstrijd. Wij hopen op een grote deelname van onze vereniging. Vissen van 8.30 uur tot 12.00 uur aan het Bovensas. Prijsuitreiking ca. 1,5 uur later. Inschrijven bij R. Wezenbeek, tel. 0167-532805.
-De eerstvolgende wedstrijd op het binnenwater: 21 mei van 8-11 uur aan het Bovensas.
-Kamp. Steenbergen zoet: 10 juni van 8.30-12.30 uur aan de Kreek in Nieuw Vossemeer.
-Op 11 juni a.s. is het bootjesconcours jeugd/senioren. Op 25 juni 1e bootjeswedstrijd senioren.
-De grote boot zout is in het najaar op 29 oktober van 8.00 tot 16.00 uur. Opgeven bij familie Wezenbeek, hwezenbeek@home.nl of 0167-532805

Het bestuur.