Nieuwsbrief 1 - 2017

HSV DE KRUISWEELAan: alle leden
0165-549512
E-mail: info@dekruisweel.nlFebruari/Maart 2017
Beste Leden,
Betreft: Informatiebrief nr. 1-2017.
•Op 8 april a.s. organiseren we weer de welbekende voorjaarsbingo. Dit let op!!! In zaal Koch en wel om 19.45 uur. Natuurlijk hebben we weer mooie prijzen. In de laatste ronde hebben we weer een hoofdprijs van 50 euro. De tweede bingo is dit jaar op 14 oktober.
•De prijsuitreiking is dit jaar op 18 november. Noteer ook deze datum alvast in uw agenda.
•De bootjes gaan weer het water in en dat doen we op 1 april a.s. om 9.00 uur ’s ochtends. Vele handen maken licht werk!! Indien het weer tegen zit kunt u contact opnemen met Henk Palings, telefoonnummer 0167-532033 of 06 27254193..Volgens het reglement mogen er na 1 april geen bootjes meer in de wei liggen!! Het bestuur verzoekt u om zelf in de gaten te houden of uw boot onder water ligt en dit dan zo snel mogelijk op te lossen. Contact: Henk Palings, zie boven.
•Vispassen zijn af te halen bij R.Wezenbeek, West Zandberg 38, telefoon 0167-532805. Wij verzoeken U dit vóór 1 mei a.s. te doen. Als er later een nieuwe pas moet worden aangevraagd dan betaalt u € 5,- administratiekosten. Vispassen voor nieuwe leden zijn altijd te bestellen via Vispas online, via Peory in Steenbergen, via Dierenspeciaalzaak Lady in Dinteloord, Megafish in Roosendaal en natuurlijk bij de familie Wezenbeek. Indien u een automatisch incasso afgeeft wordt de Vispas bij u bezorgd. Wij maken u er verder op attent dat u altijd lid blijft van de vereniging tot u schriftelijk opzegt. Wanneer u uw vispas niet afhaalt dan blijft u tot opzegging toch contributieplichtig. Onze verenging kent steunleden die géén Vispas krijgen. Zij betalen 10.- euro bijdrage.
•Voor informatie zie de website. Dekruisweel.mijnhengelsportvereniging.nl. De site is vernieuwd en ziet er top uit. Mocht u nog suggesties hebben dan horen wij het graag.
•Op 12 maart a.s. gaan we weer bootvissen met de Desiree Vanaf 8.00 tot 15.30 uur.. U kunt zich opgeven bij Rini Wezenbeek 0167-532805.
•Het Ibannummer van de club is: NL54RABO0126390762. Wij verzoeken u dit te gebruiken bij betalingen.
•De eerste wedstrijden op het buitenwater zijn op 19 maart van 9.00-13.00 en 10 april van 8.30 tot 12.30 uur, beiden aan de Baaijweg in Westkapelle,, Gelet op de vakken wordt er gewerkt met VOORINSCHRIJVING. Geeft u op bij Johan van Loon, tel. 0167-532640.
•Binnenwater: 2 april en 23 april van 8-11 uur aan het Bovensas. Koppelwedstrijd 7 mei van 8.00-11.00 u.
•Kamp. Steenbergen zout: 8 april van 12.30-15.30 uur aan het Sluisje in Hansweert. Binnenwater 10 juni van 8.30-12 aan de Kreek vijver in Nieuw Vossemeer.
•Grote Open wedstrijd(voorheen Delta): 16 september aan het Bovensas, wedstrijdparcours.
•Graag uw nieuwe of gewijzigde e-mailadres opgeven via een mail naar rienluijks@dekruisweel.nl
•Heeft u een rekening bij de Rabo Roosendaal-Woensdrecht en bent u nog geen lid van die bank, wordt het dan gratis voor 1 maart a.s. U kunt dan in april meestemmen voor verdeling gelden Clubkasactie voor De Kruisweel.


Beknopt verslag algemene ledenvergadering van 26 jan. jl. Aanwezig 30 leden, incl. bestuur.
De voorzitter memoreert na opening de nieuwe locatie en geeft aan dat we weer meedoen met Rabo clubactie. Het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag van de secretaris worden goedgekeurd. Johan van Loon geeft uitleg over de nieuwe website dekruisweel.mijnhengelsportvereniging.nl. De voorzitter geeft aan dat het nieuwe beleidsplan op de site staat en dat wij bij een bijeenkomst hengelsportvereniging 2.0 zijn geweest. Wij voldoen aan de moderne normen en moeten alleen nog vrijwilligersbeleid formuleren. Ook zullen de functies van voorzitter en secretaris moeten worden ingevuld omdat de voorzitter over 2 jaar gaat stoppen. Bij de bestuursverkiezing wordt afscheid genomen van Peter de Kock en Cor de Jong, onder dankzegging voor het vele werk wat zij voor de club hebben gedaan. Yvette Veerman, Ronald van der Riet en Patrick Verheezen worden in het bestuur gekozen. De contributie blijft in 2017 en 2018 ongewijzigd, ondanks dat er een landelijke verhoging aan zit te komen. Een voorstel van John Doomen voor op zoet 1 kampioen gewicht, 1 kampioen aantal en een totaalkampioen zoet, wordt aangenomen, evenals een voorstel van Corne Lodiers en Piet Reijnders om vooraf niet meer de plaats te weten. Anton de Rooij verzoekt om zout tijdig af te gelasten bij slecht weer. Snoek en Snoekbaars tellen zoet niet meer mee. Het reglement zal worden aangepast. De vergadering is positief over forel- en vliegvissen en geeft aan niet meer mee te willen doen met de clubkampioenschappen omdat het aantal deelnemers te klein is. Helaas geeft niemand zich verder op voor de feestcommissie, zodat het bestuur dit in gaat vullen. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om 22.05 gesloten.

Het bestuur.