Nieuwsbrief 3

Informatiebrief nr. 3 September - Oktober 2016


Beste Leden, 
Op zaterdag 22 oktober a.s. is onze 2e bingoavond in Siemburg. Let op: Aanvangstijd, 19.45 uur. Wij hopen dit keer weer vele te mogen begroeten!!! Er zijn extra mooie prijzen. 
LET OP!! Datum is verzet!! Op 24 september is het forelvissen in Achtmaal vanaf 8.00 uur "eerst plek uitloten in de kantine".
De prijsuitreiking is dit jaar op zaterdag  19 november a.s., ook weer in Dorpshuis Siemburg. We beginnen zoals gewoonlijk met de jeugd om 19.30 uur, waarna de senioren aan de beurt zijn. Er zijn weer vele mooie prijzen, dus kom allen!! Niet afgehaalde prijzen bezorgen wij niet thuis. U dient de prijs zelf af te halen. Niet afgehaalde prijzen vervallen en worden niet nagebracht. 
Een Vispas 2016 van HSV de Kruisweel betekent dat u zowel lid bent van HSV de Kruisweel als van Sportvisserij Nederland. Eventuele opzegging van de Vispas voor 2017  moet voor 1 oktober 2016 plaatsvinden. Indien u dan niet heeft opgezegd bent u verplicht de vispas in 2017 af te nemen
Wij geven er de voorkeur aan om via automatische incasso de betaling door de penningmeester te laten verzorgen. Heeft u nog geen machtiging af gegeven dan is deze te vinden op onze Web-site onder www.dekruisweel/lidmaatschap.
Indien u het formulier nog niet heeft ingevuld, doe dat dan snel. Alles wordt dan voor u verzorgd en krijgt u de Vispas 2017 thuisbezorgd.
U kunt ook de contributie 2017 overmaken op rekeningnummer NL54RABO0126390762 t.n.v. HSV De Kruisweel waarna de Vispas afgehaald kan worden bij Rini en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38 Kruisland. 
Voor meer info over de Vispas en contributie zie onze website, www.dekruisweel.nl. 
Bij de vispas hoort het zgn. dikke boekje met viswateren. Deze wateren zijn ook te zien in de app Visplanner.nl. Deze app is rechtsgeldig aan de waterkant tezamen met uw vispas. Als u in 2017  het DIKKE BOEKJE wilt ontvangen dan moet u zich hiervoor aanmelden bij Sportvisserij Nederland via de kaart bij uw vispas, los in het dikke boekje. Dit dient voor 1 oktober 2016 te gebeuren. 
Wist U dat:
§ Wij 5 november 2016 om 09.00 uur de bootjes uit het water gaan halen;
§ Wedstrijd uitslagen terug te vinden zijn op www.dekruisweel.nl en op facebook.com/dekruisweel
§ Onderhoud plegen aan de bootjes met verf en teer verboden is vlgs.nieuwe reglement .
§ Het liggeld van de bootjes per 1 januari 2017 wordt verhoogd naar 35 euro.
§ U nog altijd uw e-mailadres kunt doorgeven aan info@dekruisweel.nl
§ U dan nog een extra digitaal informatieblad krijgt van de federatie Zuidwest Nederland.
§ Het wedstrijdoverzicht te lezen is op  http://dekruisweel.nl/WedstrOverz.htm
§ Onze open wedstrijd op 17 september om 8.30 is aan het Bovensas.
§ Wij met grote boot gaan vissen op 30 oktober om 8.00 uur met Ms.Desiree Colijnsplaat.
§ Onze vereniging nieuwe bestuursleden zoekt ivm toekomstig aftreden bestuurders. Interesse?? Meldt u dan aan!!!
 
Zie voor de eerstvolgende wedstrijden de wedstrijdlijst via onze website of facebook.. Nieuwe jeugdvissertjes kunnen zich voor het volgende seizoen aanmelden bij Rien en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38, 0167-532805.
Het bestuur hoort ook graag uw suggesties en ideeën om samen te komen tot een nog betere invulling van ons verenigingsprogramma.
 
Groet, bestuur.