Nieuwsbrief 1 - 2018

HSV DE KRUISWEELAan: alle leden
0165-549512
E-mail: info@dekruisweel.nlFebruari/Maart 2018
Beste Leden,
Betreft: Informatiebrief nr. 1-2018.
•Op 14 APRIL a.s. organiseren we weer de welbekende voorjaarsbingo. LETOP!!! DE DATUM IS VERZET11 Di t in zaal Koch en wel om 19.45 uur. Natuurlijk hebben we weer mooie prijzen. In de laatste ronde hebben we weer een hoofdprijs van 50 euro. De tweede bingo is dit jaar op 13 oktober.
•De prijsuitreiking is dit jaar op 17 november. Noteer ook deze datum alvast in uw agenda.
•De bootjes gaan weer het water in en dat doen we op 31 maart a.s. om 9.00 uur ’s ochtends. Vele handen maken licht werk!! Indien het weer tegen zit kunt u contact opnemen met Henk Palings, telefoonnummer 0167-532033 of 06 27254193..Volgens het reglement mogen er na 1 april geen bootjes meer in de wei liggen!! Het bestuur verzoekt u om zelf in de gaten te houden of uw boot onder water ligt en dit dan zo snel mogelijk op te lossen. Contact: Henk Palings, zie boven.
•Vispassen zijn af te halen bij R.Wezenbeek, West Zandberg 38, telefoon 0167-532805. Wij verzoeken U dit vóór 1 mei a.s. te doen. Als er later een nieuwe pas moet worden aangevraagd dan betaalt u € 5,- administratiekosten. Vispassen voor nieuwe leden zijn altijd te bestellen via Vispas online, via Peory in Steenbergen, via Dierenspeciaalzaak Lady in Dinteloord, Megafish in Roosendaal en natuurlijk bij de familie Wezenbeek. Indien u een automatisch incasso afgeeft wordt de Vispas bij u bezorgd. Wij maken u er verder op attent dat u altijd lid blijft van de vereniging tot u schriftelijk opzegt. Wanneer u uw vispas niet afhaalt dan blijft u tot opzegging toch contributieplichtig. Onze verenging kent steunleden die géén Vispas krijgen. Zij betalen 10.- euro bijdrage.
•Voor informatie zie de website. Dekruisweel.mijnhengelsportvereniging.nl.
•Op 24 februari a.s. gaan we feesten voor ons 50 jarig jubileum; op 14 april een dag met workshops. U krijgt hier nadere info over.
•Het Ibannummer van de club is: NL54RABO0126390762. Wij verzoeken u dit te gebruiken bij betalingen.
•De eerste wedstrijden op het buitenwater zijn op 25 maart van 12.30-16.30 en 6 mei van 10.30 tot 14.30 uur, beiden aan de Baaijweg in Westkapelle,, Gelet op de vakken wordt er gewerkt met VOORINSCHRIJVING. Geeft u op bij Johan van Loon, tel. 0167-532640.
•Binnenwater: 8 april en 29 april van 8-11 uur aan het Bovensas.
•Kamp. Steenbergen zout: 28 april aan het Sluisje in Hansweert. Binnenwater 9 juni aan het Bovensas.
•Grote Open wedstrijd(voorheen Delta): 15 september aan het Bovensas, wedstrijdparcours.
•Graag uw nieuwe of gewijzigde e-mailadres opgeven via een mail naar rienluijks@dekruisweel.nl
•Heeft u een rekening bij de Rabo Roosendaal-Woensdrecht en bent u nog geen lid van die bank, wordt het dan gratis voor 1 maart a.s. U kunt dan in april meestemmen voor verdeling gelden Clubkasactie voor De Kruisweel.


Beknopt verslag algemene ledenvergadering van 23 jan. jl. Aanwezig 28 leden, incl. bestuur.
Voorzitter geeft aan dat het een rustig jaar is maar dat we niet op onze lauweren rusten. Zo zijn er activiteiten over visuitzet en wordt lokale politiek benaderd. Het verslag van de vorige ALV en het jaarverslag worden zonder opmerkingen goedgekeurd. De kascommissie vindt de boeken van de penningmeester in orde. Haar wordt decharge verleend. Bij de bestuursverkiezing worden Jeanne Wezenbeek, Johan van Loon en Rien Luijks bij acclamatie herkozen. De laatste ook in de functie van voorzitter. De contributie gaat per 1 januari 2019 omhoog met 2 euro naar 34 euro. De secretaris treedt over 1 jaar af dus we moeten snel een nieuwe secretaris vinden. Het haventje moet in het voorjaar worden opgeknapt, er liggen boten onder water. De jeugd gaat weer zijn reguliere activiteiten doen en meedoen aan federatief kampioenschap. Rini Wezenbeek pleit voor meer jeugd. Johan heeft wedstrijdkalender gemaakt. Er zijn 40 viswedstrijden en dan nog een aantal andere activiteiten. We doen niet mee aan het clubkampioenschap. Voorstel Corne Lodiers voor bootjesvissen op gewicht wordt aangenomen, evenals voorstel John Doomen om klassement gewicht via punten te doen. Verder deelt voorzitter mede dat alle activiteiten zoals open wedstrijd, kampioenschap van Steenbergen en fietstocht in het teken staan van ons 50- jarig jubileum.
Er zijn geen punten voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
Het bestuur.