Reglement Bootjes

WEDSTRIJDREGLEMENT BOOTJES H.S.V. DE KRUISWEEL

Bootjes vissen op de Beek :
Vissen op aantal en gewicht.
Begin en einde van de wedstrijd wordt aangegeven door een signaal.
Uitvaren vanaf 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd, en het is vrij een plaats te kiezen tussen het Gemaal en het slootje bij Meesters.

Men krijgt per wedstrijd punten voor aantal en gewicht.
De puntentelling is hetzelfde als bij het reglement voor zoet.
Degene met een laagste totaal aantal wedstrijdpunten is de winnaar.

Er worden 3 wedstrijden gevist, waarvan de beste 2 tellen op basis van wedstrijdpunten.
Indien iemand minder dan 2 wedstrijden gevist heeft, dan sluit men aan achter de laatste plaats van degene die 2 of meer keer hebben gevist ( ongeacht het aantal punten)
Bij gelijke stand van de 2 beste wedstrijden wordt de einduitslag door loting bepaald.
De eerste 3 plaatsen in het eindklassement hebben prijs.

De hengelkeuze is vrij, m.a.w. er mag gekozen worden voor een vaste stok, maar ook voor een Match-hengel , Feeder-hengel of Winkle Picker.
De lengte van de hengel en lijn mag voor alle hengelkeuzes vrij gekozen worden.
Het hengel systeem mag maximaal voorzien zijn van 1 haak.
Tijdens de wedstrijd is het toegestaan om te wisselen van hengel systeem, bv vaste stok afwisselen met  2e topset, Feeder hengel, Winkle Picker, of Match-hengel.
Er mag steeds maar met 1 hengel worden gevist, dus tijdens het wisselen moet eerst de ene hengel uit het water zijn voordat men met de andere mag gaan vissen.

Het gebruik van “ verse de vase “, gekleurde maden of kleurstoffen in het voer is verboden.
Alle vissoorten tellen mee voor de uitslag, behalve vissoorten die vallen onder de Flora en Fauna wet, zoals aal, meerval, steur etc ( voor volledige lijst zie site Sportvisserij Nederland ) minimalemaat 10 cm. 
Een nylon leefnet is verplicht.
Tijdens het varen vissen in een grote bak water in het bootje vervoeren dus niet het net in het water laten bij het varen.   
De vis wordt gewogen en geteld op de kant in het haventje.

Heeft men klachten dan kan men deze ter plaatse indienen bij de wedstrijdleiding.
Naderhand worden geen klachten meer in behandeling genomen.
Houd de natuur en uw visparcours schoon en laat geen rommel achter.
De vereniging, bestuur en wedstrijdleiding stellen zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor beschadigingen, vernielingen en dergelijke, aan eigendommen van deelnemers aan concoursen, noch voor schade aangebracht aan of door derden.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding en/of bestuur.
Reglement ingaande: 24 januari 2014              

Goede vangst!
 
Bestuur en wedstrijdleiding H.S.V. De Kruisweel