Nieuwsbrief 2

Secr. Beryldijk 132
4706 ED Roosendaal
06 57447453 e-mail: info@dekruisweel.nl April/Mei- 2016

Beste Leden,
Betreft: Informatiebrief nr. 2-april/mei 2016.
· Onze tweede bingo is dit jaar op 22 oktober in Siemburg. De eerste was een groot succes. Dus reserveer allen weer deze datum om gezellig met ons te bingoën. Aanvang 19.45 uur.
· De prijsuitreiking is op 19 november ook weer in Siemburg.
· Vispassen kunt U afhalen bij Rini en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38, tel. 0167-532805. WIJ VERZOEKEN   U DRINGEND OM UW VISPAS VÓÓR 1 MEI A.S. AF TE HALEN. Wanneer u toch later komt dan betaalt u 5,00        euro extra aan administratiekosten. U kunt de contributie overmaken op rekeningnummer NL54RABO0126390762    t.n.v. HSV De Kruisweel. Natuurlijk kunt u ook altijd een automatische incasso invullen voor uw eigen gemak.
· Op 29 april is er een mogelijkheid om de Vispas af te halen voor diegenen die vorig jaar hun pas hebben besteld      bij Megafish. Van 16.00 tot 19.00 uur bij Megafish. 
· Wist u dat:
- het voor ons gemakkelijk is om deze brief per e-mail te versturen. Geef daarom uw e-mail adres op bij      rienluijks@dekruisweel.nl., als u dit nog niet hebt gedaan;
- Er veel email adressen verkeerd zijn of oud. Geef daarom u nieuwe/goede e-mailadres door.;
- Wij weer mee gaan doen aan het clubkampioenschap van Sportvisserij Zuidwest Nederland (wedstrijden tussen  verenigingen) en geloot hebben tegen het Schietertje en vissen op 30 april aan de Roosendaalse Vliet.
- Wij op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester.
- Het mogelijk is dat uw familie vrienden, kennissen een vispas online kunnen bestellen: zie hiervoor ook  www.dekruisweel/lidmaatschap.
- Bij de bootjeswedstrijden een grote bak of emmer verplicht is voor het welzijn van de vis,
- Wij een nieuwe website aan het bouwen zijn. U deze kunt vinden onder  www.dekruisweel.nl/mijnhengelsportvereniging.
- Wij ook weer begonnen zijn met de DWC competitie.
- De visstoepen aan het Hanenegevecht aan het verzakken en zijn en weer worden opgehoogd via Sportvisserij  Zuidwest Nederland en infra Kuijpers uit Strijen.
- Wij op 1 oktober gaan forellen bij Lenaerts in Achtmaal.
- De Grote boot weer uitvaart op 30 oktober vanaf 8.00 vanuit Colijnsplaat, De Desiree.
- Wij met Dhr. Veerman overeengekomen zijn dat het contract van ons haventje met 3,5 jaar wordt verlengd.
 
 Bericht aan alle BOTENBEZITTERS: wij wijzen u nogmaals attent op het navolgende:
- u mag zich niet in de haven en op het water bevinden tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur voor  zonsopkomst.De bootjes dienen deugdelijk aan de kant te worden vastgemaakt. Er mogen geen ijzeren paaltjes,  roosters, etc. in het gras of in het looppad worden geslagen i.v.m. maaiwerkzaamheden;
- de boten mogen alleen op de aangegeven plaats (achteraan) in en uit het water worden gehaald en dus niet  overal waar men het goeddunkt. Wees zuinig op onze nieuw aanlegplaatsen!!!
- Bootbezitters worden verzocht hun juiste telefoonnr en e-mailadres op te geven bij hecadamipalings@home.nl
 
Wedstrijden:
· Op 17 september a.s. houdt onze vereniging weer een Open wedstrijd. Wij hopen op een grote deelname van  onze vereniging. Vissen van 8.30 uur tot 12.00 uur aan de visstoepen aan de Vliet. Prijsuitreiking ca. 1,5 uur later.  Inschrijven bij R. Wezenbeek, tel. 0167-532805.
· De eerstvolgende wedstrijd op het binnenwater: 1 mei van 8-11 uur aan het Bovensas.
· Kamp. Steenbergen zoet: 11 juni van 8.30-12.30 uur aan de Middenvest in Steenbergen.
· De grote boot zout is in het najaar op 30 oktober van 8.00 tot 16.00 uur. Opgeven bij familie Wezenbeek,  hwezenbeek@home.nl of 0167-532805               
 
Het bestuur.