Jaarverslag secretaris 2019

Jaarverslag 2019 zoals is vastgesteld in de ALV 2020