vispas online hsv


Met vispas online heeft u de mogelijkheid rechtstreeks uw vispas te bestellen bij sportvisserij Nederland.

U heeft daar ook de mogelijkheid zij het tegen betaling een lijst van Gezamenlijke viswateren 2022 - 2024 te bestellen op papier. 

LET OP ALS U GEEN VOORKEUR OPGEEFT VOOR PAPIEREN OF DIGITALE GEZAMELIJKE LIJST VAN VISWATEREN WORDT ER VAN UITGEGEGAAN DAT U GEBRUIK MAAKT VAN DE DIGITALE LIJST OP UW SMARTPHONE. 

Nadat u het bestelprogramma heeft doorlopen kunt u een tijdelijke vispas printen of uplode tot uw fysieke pas is toegezonden.

Gemakkelijker is gebruik te maken van de visplanner op uw smartphone .

Als HSV de Kruisweel zouden we het natuurlijk op prijs stellen dat u kiest voor een vispas gekoppeld aan onze vereniging.

Als u kiest voor automatische incasso via vispas online dan machtigt u HSV de Kruisweel om vispaskosten gekoppeld aan het lidmaatschap van onze vereniging en evt andere producten te innen.

Sportvisserij Nederland int namens ons deze betalingen.

Als u kiest voor een zogenaamde acceptgiro betaling wordt er € 5,-- administratiekosten in rekening gebracht per jaar.   

Nadat een vispas is aangevraagd met automatische incasso bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid de vispas voor het komende jaar op te zeggen. Dit dient wel voor 1 oktober van het volgende jaar te geschieden en wel op een van de volgende plaatsen:

een mail sturen naar info@dekruisweel.nl 
              
  of

via mijnsportvisserij.nl waar u een account voor aan dient te maken en zo uw gegevens zelf kunt beheren zoals verhuizingen en opzeggingen. 


Als u ook  uw emailadres invult  dan kunnen we u in onze mailingsactiviteiten meenemen als we informatie delen met onze leden.

We wensen u veel vis plezier toe met de vispas

Vriendelijke groet

Bestuur 

HSV de Kruisweel