Taakverdeling & adressenVoorzitter:

Henri van der Stelt

freehenri@hotmail.com
06-52410321
Penningmeester :
Peter de Kock
Burgemeester van Loonstraat 57
4651CC Steenbergen
06-13378999 0167-566988
Secretaris :
Vacant
p/a Burgemeester van Loonstraat 57 
4651 CC Steenbergen
06-13378999
Redactie informatieblad
beheer Facebook
Leden administratie / vergunningen :
Johan van Loon                           Peter de Kock 
Molenstraat 134                           Burgemeester van Loonstraat 57
4756BH Kruisland                        4651CC Steenbergen 
0167-532640                                06-13378999 /0167- 566988                                                                  
Jeugdafdeling :

Jeugd Werk groep :Henk Palings
Rini Wezenbeek
Jeanne Wezenbeek 
Marco Gabriels 
Wedstrijden & Uitslagen :
Johan van Loon
Molenstraat 134
4756BH Kruisland
0167-532640
johanvanloon@dekruisweel.nl

Havenmeester :
Henk Palings

Organisatie "Grote Boot" :  


Webmaster :
Johan van Loon
Molenstraat 134
4756BH Kruisland
0167-532640
johanvanloon@dekruisweel.nl

Wedstrijdcommissie Zoet


Johan van Loon
Toon Kraaybeek
Frans Verheijen

Wedstrijdcommissie Zout               Johan van Loon
                                                        Ton Scheepers
                                                        Henk Palings

Kascommissie 2023 -2024            Toine van de Riet
                                                       Piet Reinders
                                                       Rini Weezenbeek 

BINGO, PRIJZENVERZORGING, ETC ,

Rini en Jeanne Wezenbeek
Peter de Kock