Nieuwsbrief 1 - 2019

UIT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING: 
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 23 januari heeft een bestuurswisseling plaats gevonden .Patrick Verheezen en Yvette Veerman zijn gestopt als bestuurslid en Rien Luijks als secretaris. Henk Palings werd zonder tegenstemmen herkozen in het bestuur.
Ashley Roomer is als secretaris en Peter de Kock als penningmeester in het bestuur gekozen. Jeanne en Rini Weezenbeek zijn na vele jaren als jeugd begeleider gestopt. Wel zullen ze de vis lessen voor de groepen 7 en 8 op de Kruislandse school blijven verzorgen, ondersteund met vrijwilligers.Een mogelijke opvolger is al wel in beeld. maar daar zijn nog geen concrete afspraken mee gemaakt om de jeugd activiteiten voort te zetten cq vorm te geven. Gegadigde om hierin te komen ondersteunen zijn overigens van harte welkom omdat het goed is dat een dergelijk team uit meerdere personen bestaat.
In de loop van 2019 zal voornamelijk nog via de mail de nieuwsbrieven verspreid gaan worden dit vanwege de steeds verder oplopende portokosten en het gegeven dat menig lid wel een mailadres heeft maar deze nog niet gemeld heeft bij de vereniging om in BCC info toegestuurd te krijgen. Vanwege het feit dat momenteel de ijsbaan vol water staat is het voor de bootbezitters toegestaan om achterlangs de boomgaard naar de bootjes te lopen. Wel de auto aan de weg laten staan en de hekken goed sluiten vanwege de konijnen welke anders de boomgaard ingaan en aan de stammen van de fruitbomen gaan knagen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in ons haventje hiervoor kan contact opgenomen worden met Henk Palings. 


AGENDA
• 24-2: 1e zout 9.30 u Westkapelle
• 16-3: bingo 20.00 u zaal Koch
• 17-3: 2e zout 10.00 Beerkanaal
• 24-3: bootvissen 8.00 u Zwerver 3 Tholen
• 30-3: Kamp.Steenbergen zout 9.30 u Hansweert
• 31-3: 3e zout 11.30 u Beerkanaal
• 4-4: 1e DWC 8.30 u Bovensas
• 6-4: 9.00 u bootjes in water
• 7-4: 1e zoet 8.00 u Bovensas
• 14-4: 4e zout 9.00 u Beerkanaal


WEETJES
* De nieuwsbrief wordt in de toekomst alleen nog digitaal verstuurd. Je kunt je e-mailadres nog altijd doorgeven naar info@dekruisweel.nl
* Nog niet iedereen heeft zijn Vispas en dus de contributie van onze vereniging betaald. Wij verzoeken je de brief die Sportvisserij Nederland heeft gestuurd goed te lezen. Als je een automatische incasso afgeeft dan betaal je 5 euro minder dan via een acceptgiro. Dit formulier is meegezonden bij de brief, maar je kunt het ook downloaden via de  site.
* Je bent lid tot wederopzegging. Opzeggen dient voor 1 oktober van elk jaar te gebeuren.
* Voel je ervoor om ook dit jaar te gaan forelvissen? Geef je dan op via info@dekruisweel.nl onder betaling van 15 euro naar NL54RABO0126390762 en wel voor 1 april a.s. Wij gaan dan proberen het te regelen.
* Ga je mee vissen met de Zwerver 3 op 24 maart a.s. Maak dan 25 euro over op hetzelfde Iban nummer. Er zit dan 1 pakketje aas bij. Extra pakketjes kosten 7,50 euro. Bij opgave s.v.p. vermelden. Opgeven ook weer via info@dekruisweel.nl en wel voor 15 maart.
* Het bootjesvissen op de Baak gaat alleen door bij voldoende deelname. Opgeven voor 1 mei tegen betaling van 4 euro op het eerder genoemde iban nummer en wel voor 1 mei op info@dekruisweel.nl
* Het gewicht voor ons aparte gewichtsklassement zal voortaan een optelling zijn van de beste gewichtsresultaten van 4 van de 6 zoetwedstrijden.
* Alle leden kunnen meedoen aan onze zoute en zoete wedstrijden. Kosten 10 euro voor 6 wedstrijden. De beste 4 tellen. Kosten voor onze D(oor) de W(eekse) C(ompetitie) bedragen 5 euro. Je kunt dan lekker door de weeks vissen. Raadpleeg onze activiteitenkalender.
* Vragen of ideeën door te geven via info@dekruisweel.nl

Het bestuur.