Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene leden vergadering 2019

terug naar overzicht

Zaterdag, 8 december 2018 - Vrijdag, 25 januari 2019

Zaal Koch Molenstraat 120 Kruisland


Het Lint 48, 4691DK Tholen
email: info@dekruisweel.nl
Aan: Alle Leden

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op:
23 januari 2019 om 20.00 in zaal Koch aan de Molenstraat 120 te Kruisland.

AGENDA
0.Opening voorzitter en mededelingen.
1.Notulen en jaarverslag secretaris.
2.Verslag kascommissie.
3.Jaarverslag penningmeester.
4.Uitbesteding financiële administratie naar Sportvisserij Nederland.
5.Bestuursverkiezing:
a. Aftredend zijn: Yvette Veerman, Patrik Verheezen en Henk Palings.
b.Herkiesbaar: Henk Palings
c.Voordracht bestuur om Peter de Kock in bestuur te benoemen als beoogd penningmeester.
d.Verder zijn er 2 vacatures in bestuur.
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich opgeven tot 7 januari 2019 bij de secretaris 06 57447453 of bij één van de andere bestuursleden.
Rien Luijks stopt als secretaris en gaat alleen nog verder als voorzitter.
6.Contributie: 2020: voorstel bestuur ongewijzigd laten.
7.Haventje: Zie www. dekruisweel.nl.
8.Grote bootvissen: data. Opgeven bij Rini en Jeanne Wezenbeek.
9.Jeugdbegeleiding en activiteiten.
10.Wedstrijden 2019. De wedstrijdkalender staat op www.dekruisweel.nl/wedstrijden.
11.Deelname clubwedstrijden. Verdere info op de vergadering.
12.Voorstellen die ingediend zijn, eventueel in combinatie met punt 11.
Voorstellen indienen tot 7 januari 2019 bij het secretariaat.
Reeds ingediende voorstellen:
-roofviswedstrijd op Baak;
-koppel en K532 vissen tijdens reguliere wedstrijden,
-evaluatie bootjesvissen op Baak en forelvissen,
13.Bingo's 2019, 16 maart en 2 november.
14.Rondvraag en sluiting.
Het bestuur wenst u prettige feestdagen!!